Graphic Design & Printing Service

More Website Templates at TemplateMonster.com!

 

 

ชิลลีปริ้นต์ ได้ช่วยเผยแผ่เว็บไซด์นี้ เพื่อต้องการสร้างมหากุศล เพื่อเป็นธรรมทาน ให้กับ

พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจใฝ่รู้ในด้านการปฏิบัติธรรม เจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน แนวทางมหาสติปัฏฐาน ๔ ตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระธรรมสิงหบุราจารย์

(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) แห่งวัดอัมพวัน อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี ซึ่งท่านเป็นที่เคารพรัก

เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใส เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรา ซึ่งเราล้วนมีความ เชื่อมั่นเป็น

อย่างยิ่งว่า แนวทางการสั่งสอนของท่านสามารถที่จะนำพาพวกเราไปสู่การหลุดพ้นจาก

วัฏสงสารนี้ได้ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา-มารดา

คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ด้วยบุญบารมีที่พวกเราได้สร้างธรรมทาน ได้สั่งสมบุญ เล็ก น้อย

ใหญ่ ไปจนถึงมหากุศล ขอบุญบารมีทั้งหมดนี้ จงบังเกิดแด่พวกเรา พร้อมทั้งผู้รับธรรมของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในพระธรรมยิ่งขึ้นไป

ขอให้คนชั่วกลับใจ มองเห็นแสงสว่างแห่งพระธรรม ขอให้ทุกท่านที่มีศีลธรรมประจำใจ

บุคคลที่คิดดี ทำดี พูดดี และเป็นคนดี จงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังประการใด

ขอให้สำเร็จดังใจที่มุ่งมาดปรารถนาเอาไว้ทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญ


 

  การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง 

หัวข้อธรรมด้านล่างนี้ คือ ตัวอย่างการทำบุญที่ได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้ฟัง เพื่อแสดงให้ท่าน

เห็นถึงอานิสงส์ ของผลบุญที่พึงจะได้รับต่างๆ เมื่อท่านได้อ่านจบแล้ว ก็จงเร่งทำบุญสร้างกุศล

เสียตั้งแต่บัดนี้ ก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินกาล เพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีของท่านให้สูงและ

เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป สามารถเป็นเสบียงซึ่งจะติดตามตัวท่านไปได้ในทุกภพทุกชาติ ก่อนที่จะเข้าสู่

มรรคผลนิพพานต่อไป


 

  อานิสงส์ 10 ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์ 

1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย

2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น

3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้

4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย

5. มีอายุมั่นขวัญยืน

6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง

7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล

8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันได้

9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ

10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งตรงสู่สุคติภพ


 

  อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์ อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอน เป็นกุศลดังนี้ 

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มี คนคิดร้ายต่อเราไม่สำเร็จ

3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกจองเวรจองกรรม

4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย อยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง

5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนนับหน้าถือตา

6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ (เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน

7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป

8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บป่วยหายได้ ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวชต่อไป

9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง

10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้าง

ที่จะได้เกิดฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหกสำเร็จโพธิญาณ


 

  อานิสงส์การบวชพระ, บวชชีพราหมณ์ (บวชเพื่อสร้างบุญ, อุทิศให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร) 

1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา

2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย

3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย

4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อๆ ไป

5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ภัยอันตรายผ่อนจากหนักเป็นเบาได้

6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต

7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์ และเหล่าเทวดา

8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ

9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบาง และรักษาหาย

10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่

สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภารกิจต่างๆ ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคน

ให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการให้คนได้บวช


 

ในการเผยแผ่ธรรมทานในครั้งนี้ พวกเราขออุทิศกุศลผลบุญให้แก่
พ.ต. เอนก วีระชิงชัย
บรรพบุรุษ บิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท มิตรสหาย เจ้ากรรมนายเวร

เจ้าเกณฑ์ชะตา เจ้าที่ เจ้าทาง แม่พระธรณี ผีบ้าน ผีเรือน ที่พวกเราได้อยู่อาศัยและทำงานอยู่

สัมภเวสีทั้งหลาย และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งหลาย

จงอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ และจงได้รับในบุญกุศลนี้โดยทั่วหน้ากันเทอญ
ถ้าท่านมีทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์
ถ้าท่านมีสุขอยู่แล้ว ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป

Back To Home